Skogsmat

KRESAM startade som organisationskonsulter, men här skulle jag särskilt vilja lyfta fram en stilbildande pedagogik som vi lanserade i början av åttiotalet. På den tiden gjorde lågkonjunkturerna skäl för namnet eftersom de följdes av högkonjunkturer och det gällde bara att övervintra tills våren kom. Icke förty erbjöd vi Arbetsförmedlingen ett utbildningspaket för arbetslösa ungdomar som utgick från deras drömmar och ambitioner och vår insats skulle vara att hjälpa dem nå sina mål. 1979 var detta förbjudet och en formell omöjlighet eftersom alla kurser måste ha en kursplan med ämnen som var godkända av Skolöverstyrelsen. En kvinnlig ”pyrokrat” (tjänsteman som förstår eldsjälarnas eldskäl) på Länsarbetsnämnden i Karlstad fick regeringen att beordra AMS att begå tjänstefel och så var pilotprojektet igång.


Tolv ungdomar i 20 veckor och en dag satt de där. Vi öppnade hurtigt med att deklarera vår mål- och visionsbaserade pedagogik och deltagarna uttryckte sin glädje över att de inte satt på skolbänken igen. ”Får vi göra vad vi vill, menar ni?” – ”Javisst, och när ni behöver hjälp så får ni hjälp!” – ”Vad roligt! Kanon! Men … men … vad är det vi ska göra då? Finns det inget schema???” Detta var mitt första möte med Den Inlärda Hjälplösheten och sedan dess har jag sett den överallt och hela tiden.  

Hur kursen gick? Jo, ungdomarna satt passiva och drack kaffe till dunkadunkamusik i sex veckor och vi började verkligen misströsta, de var precis så slappa och odugliga som folk säger.


Men så en dag blev de så irriterade på oss kursledare (dvs sig själva; förf anm) som inte höll igång dem så de bestämde sig för att starta ett projekt som gick ut på att få värmlänningarna att plocka karljohanssvamp och kantarell som skulle exporteras till Italien och Tyskland. – Sju veckor och 27 ton svamp senare var vår ungdomskurs Skandinaviens största svampexportör och efter kursen fortsatte två av grabbarna verksamheten i sitt nybildade företag, Skogsmat. Så småningom delade de på sig i var sin verksamhet och fram till i dag har de tillsammans omsatt över 16 miljarder kronor!


Det förlösande ledarskapet gör sig dock bäst som teori och i backspegeln, för medan grossessen pågår är det stundtals mycket frustrerande och jobbigt för bägge parter. Men avlärning är tyvärr den enda vägen ur inlärd hjälplöshet – ungefär som avprogrammering av folk som sluppit ur religiösa sekter – och de starka upplevelserna under vår första ungdomskurs är min bästa utbildning. Det var då jag lärde mig tro på folks inneboende krafter och insåg att vi är väldigt duktiga när vi väl vågar acceptera det. För med kompetens följer förmågan att ta ansvar för sitt eget liv och det kan vara lite skrämmande i början …

KRESAM AB        Ängåsen 60, 683 92 Hagfors         Mobil 070 548 46 05        Epost: bengt@kresam.se