KRESAM

KRESAM AB        Ängåsen 60, 683 92 Hagfors         Mobil 070 548 46 05        Epost: bengt@kresam.se

faktiskt lotsa personalen till ett sådant engagemang att de ville avsätta VDn eftersom han var den ende som inte hade deltagit på seminarierna. Vi tog det som en merit.


Så småningom kom vi även in på det här med utveckling av regioner och lanserade en effektiv samverkansprocess, nämligen ettåriga ”träningsprogram”. De fungerade som kreativa och handlingsinriktade plattformar för regioner som ville ta ett steg framåt i utvecklingen inom exempelvis näringsliv eller den sociala sektorn.


Ett banbrytande initiativ som vi lyckades genomföra var en annorlunda kurs för arbetslösa ungdomar. I stället för schemalagd undervisning lät vi ungdomarna jobba med sina drömmar och visioner och det var inte så enkelt eller självklart. Men så småningom tog de sig ur sin inlärda hjälplöshet och två av dem startade till och med ett företag som fram till i dag har omsatt över åtta miljarder kronor! Läs mer om det tilltaget här >>>


Med tiden har bygdebegeistring och samhällsutveckling blivit det jag mest jobbar med och alltid med liv & lust som drivkraft hellre än tvång & panik. Motivation hellre än ”hotivation”.


Sedan många år är jag ensam ägare av KRESAM AB och tycker att det är roligare än någonsin att jobba som heltidspassionär, mental trädgårdsmästare, eldsjälspyroman (som får en kick av att se andra brinna) och agent i Underlättelsetjänsten eftersom det sunda förnuftets enkla och intuitiva tankemodeller visar sig hålla i verkligheten.

Att bilda ett fristående bolag av Uddeholmskoncernens utbildningsavdelning är ingenting man gör utan att fråga först och det ledde till ett utomordentlig smidigt arrangemang som tjugo år senare gav inspiration till att starta BolagsBolaget. Uddeholms nye brukspatron – Gunnar Wessman – visade sig vara en dynamisk och människovänlig VD. Han blev väldigt förtjust över vårt initiativ och föreslog dessutom att vi skulle sitta kvar på vårt gemensamma kontor, komplettera tjänstetelefonerna med en kresamtelefon och svara när det ringde. På så sätt blev vi tillgängliga 200% varje dag, påstod han. ”Och när ni får ett konsultuppdrag stämplar ni ut, åker iväg och gör jobbet, kommer hem och fakturerar kunden och så stämplar ni in igen. På så sätt förlorar ni inga inkomster.” Han gav oss trygghet och frihet på samma gång!


Efter något år sade vår närmaste chef, Rune Brandinger, att ”Jag ser att det blir mer och mer att göra i Kresam och det gläder mig! Om ni inte hinner med uddeholmsjobbet så hyr vi in folk till det, för er framtid är viktigare!” Vilken härlig inställning hos en chef!


Under alla de år som jag jobbat med olika organisationer har jag inte stött på någon så uttalat människovänlig personalpolitik som den vi fick avnjuta i Uddeholmsbolaget.


Vårt företag gick bättre och bättre och vi fick många uppdrag som organisationskonsulter för att stimulera till utveckling i företag och andra organisationer. Det blev många målbilder, mycket kreativitet och gränslös samverkan på alla nivåer. Vid ett tillfälle lyckades vi